تقطیر اتمسفریک

اين روش آزمون به منظور ارزيابي سوختهاي حاصل از تقطير طراحي شده است و براي فرآورده‏ هايي كه شامل مقادير قابل توجهي از مواد غير قابل تقطير در شرايط آزمون هستند، قابل اجرا نمي‏ باشد.تقطیر ناپیوسته ساده به عنوان روش آزمون اساسی تعیین نقطه جوش فرآورده های نفتی از زمان پیدایش صنعت نفت مورد استفاده بوده است . مشخصات تقطیر(فراریت )هیدروکربن ها ،به ویژه در مورد سوخت ها و حلال ها ،اثر مهمی بر ایمنی و کارایی آنها دارد . دامنه جوش یک سوخت اطلاعاتی در مورد ترکیب،خواص و رفتارآن در طول انبار داری و استفاده ارائه می دهد . فراریت یک فرآورده نمایانگر تمایل مخلوط هیدروکربن به تولید بخاراتی است که بلقوه قابل انفجار می باشند .
مشخصات تقطیر برای سوخت جت و خودرو بسیار مهم و دارای اهمیت است زیرا برای روشن کردن و گرم نمودن موتورو نیز تمایل به خفگی در اثر ایجاد بخار در دمای زیاد یا ارتفاع بالا و یا هردو تاثیر می گذارد . وجود هیدروکربن هایی با نقطه جوش بالا در این سوخت ها و دیگر سوخت ها می تواند اثر به سزایی بر مقدار تشکیل رسوبات جامد حاصل از احتراق داشته باشد .

فراریت یک فرآوره بر سرعت تبخیر آن موثر است و عامل مهمی در کاربرد بسیاری از حلال ها به ویژه حلال های مورد مصرف در صنایع رنگ می باشد .

محدودیت های تقطیر ، اغلب در مشخصات فرآورده های نفتی ، موافقت های تجاری ، فرآیند های پالایشگاهی،کاربرد های کنترلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه کاربرد دارد . این روش برای آنالیز سوخت های حاصل از تقطیر اتمسفریک طراحی شده است و برای محصولاتی که دارای باقیمانده های سنگین و قیری میباشند کاربرد ندارد. روش برای دستگاه های کنترل اتوماتیک و هم عملیات دستی تعریف شده است و برای هر دو سیستم از دقت لازم نیز برخوردار بوده و از ابزارهای مشابه اصلی طراحی و ساخته شده است.

دماهای ثبت شده بر اساس درصدهای مختلف چکیده ها برای گزارش می بایست به فشار اتمسفریک کنار دریاهای آزاد تصحیح گردد. پس از ثبت دماهای تصحیح شده و درصد چکیده ها از اولین قطره تا آخرین، منحنی تقطیر بر اساس دما و درصد چکیده ها رسم می شود .

اصطلاحات و تعاريف :

( IBP)نقطه جوش اوليه : دماي دماسنج در لحظه ي پائين افتادن اولين قطره حاصل از ميعان از نوك مبرد مي باشد.
( FBP ) نقطه پاياني يا نقطه جوش نهايي: حداكثر دماي تصحيح شده دما سنج است كه در طول آزمون بدست مي آيد. اين دما معمولاَ‌ پس از تبخير كل مايع از ته بالن مشاهده مي شود. عبارت حداكثر دما غالباَ‌ به عنوان مترادف بكارمي رود.
( percent recovered)درصد بازيا فت شده : حجم حاصل از ميعان است كه در استوانه دريافت كننده مشاهده مي شود و همزمان با دماي خوانده شده از دماسنج بيان مي گردد.
( percent loss ) درصد تلف شده: تفاضل درصد بازيافتي كل از عدد 100 مي باشد.
(percent residue) درصد باقيمانده : تفاضل درصد بازيافتي كل از درصد بازيافتي يا حجم باقيمانده در بالن است كه به صورت مستقيم اندازه گيري مي گردد.
(percent evaporated)  درصد تبخير شده: مجموع درصد بازيافت شده و درصد تلف شده مي با شد.

پاسخی بگذارید