About Siraf Petro Azma

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای پاسخگویی به نیاز روز افزون صنایع مختلف در جهت کنترل کیفیت فرآورده های نفتی ،تولیدی و  مصرفی ضمن اخذ مجوزهای لازم از سازمان­های ذیربط بر اساس استانداردهای­ بین المللی و داخلی , با پشتوانه فني و تجربي كادری تخصصی شروع به فعالیت نموده است .

با تلاش کارکنان و تیم تخصصی فعال در آزمایشگاه و رعایت کلیه الزامات استاندارد ایران ،استاندارد ISO/IEC 17025 که نشان کیفیت پاسخ آزمون های مختلف در آزمایشگاه می باشد از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران دریافت گردیده است .

این واحد با بروزترین تجهیزات آزمایشگاهی و مجرب ترین کادرنیروی انسانی امکان آزمون کلیه فرآورده های نفتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی را باحداکثر دقت و صحت ،کمترین زمان ممکن و هزینه مناسب را دارا می باشد .