تقطیر اتمسفریک

اين روش آزمون به منظور ارزيابي سوختهاي حاصل از تقطير طراحي شده است و براي فرآورده‏ هايي كه شامل مقادير قابل توجهي از مواد غير قابل تقطير در شرايط آزمون هستند، قابل اجرا نمي‏ باشد.تقطیر ناپیوسته ساده به عنوان روش آزمون اساسی تعیین نقطه جوش فرآورده های نفتی از زمان پیدایش صنعت نفت مورد استفاده بوده است . مشخصات تقطیر(فراریت )هیدروکربن ها ،به ویژه در مورد سوخت ها و حلال ها ،اثر مهمی بر ایمنی و کارایی آنها دارد . دامنه جوش یک سوخت اطلاعاتی در مورد ترکیب،خواص و رفتارآن در طول انبار داری و استفاده ارائه می دهد . فراریت یک فرآورده نمایانگر تمایل مخلوط هیدروکربن به تولید بخاراتی است که بلقوه قابل انفجار می باشند .
The characteristics of distillation are very vital for jet and vehicle fuel because they affect both high altitude and high temperature when it comes to starting up or warming up the engine or the tendency to choke due to steam generation. The existence of hydrocarbons with high boiling point in these fuels and other fuels can have a significant effect on the amount of solid sediments produced by combustion.

The volatility of a product influences its evaporation rate and is a crucial factor in the application of many solvents, especially solvents used in paint industry.

محدودیت های تقطیر ، اغلب در مشخصات فرآورده های نفتی ، موافقت های تجاری ، فرآیند های پالایشگاهی،کاربرد های کنترلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه کاربرد دارد . این روش برای آنالیز سوخت های حاصل از تقطیر اتمسفریک طراحی شده است و برای محصولاتی که دارای باقیمانده های سنگین و قیری میباشند کاربرد ندارد. روش برای دستگاه های کنترل اتوماتیک و هم عملیات دستی تعریف شده است و برای هر دو سیستم از دقت لازم نیز برخوردار بوده و از ابزارهای مشابه اصلی طراحی و ساخته شده است.

دماهای ثبت شده بر اساس درصدهای مختلف چکیده ها برای گزارش می بایست به فشار اتمسفریک کنار دریاهای آزاد تصحیح گردد. پس از ثبت دماهای تصحیح شده و درصد چکیده ها از اولین قطره تا آخرین، منحنی تقطیر بر اساس دما و درصد چکیده ها رسم می شود .

Terms and definition

( IBP)نقطه جوش اوليه : دماي دماسنج در لحظه ي پائين افتادن اولين قطره حاصل از ميعان از نوك مبرد مي باشد.
( FBP ) نقطه پاياني يا نقطه جوش نهايي: حداكثر دماي تصحيح شده دما سنج است كه در طول آزمون بدست مي آيد. اين دما معمولاَ‌ پس از تبخير كل مايع از ته بالن مشاهده مي شود. عبارت حداكثر دما غالباَ‌ به عنوان مترادف بكارمي رود.
( percent recovered)درصد بازيا فت شده : حجم حاصل از ميعان است كه در استوانه دريافت كننده مشاهده مي شود و همزمان با دماي خوانده شده از دماسنج بيان مي گردد.
( percent loss ) درصد تلف شده: تفاضل درصد بازيافتي كل از عدد 100 مي باشد.
(percent residue) درصد باقيمانده : تفاضل درصد بازيافتي كل از درصد بازيافتي يا حجم باقيمانده در بالن است كه به صورت مستقيم اندازه گيري مي گردد.
(percent evaporated)  درصد تبخير شده: مجموع درصد بازيافت شده و درصد تلف شده مي با شد.

Leave a Reply