About Siraf Petro Azma

آزمایشگاه تخصصی فراورده های نفتی
naci/lab/1222


in order to meet the growing demand of various industries to control the quality of petroleum products and oil derivatives, Siraf Petroazma Lab launched its laboratory backed by skillful and experienced experts and staff , while obtaining the necessary permissions granted by relevant organizations based on international and domestic standards.

Siraf Petroazma Lab is privileged with The ISO / IEC 17025, issued by the national institute of standard and industrial research of Iran (ISIRI) in regards to high test result quality and conducting experiments which was awarded due to our technical team and experts’ concerted effort. ISO/IEC 17025 که نشان کیفیت پاسخ آزمون های مختلف در آزمایشگاه می باشد از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران دریافت گردیده است .

This unit has the capability of conducting all ranges of oil products and derivatives experiments that are executed by the most competent staff and the latest lab technology which results in providing precise, accurate and cost-effective services.

مجتمع
آزمایشگاهی

آزمایشگاه فراورده های نفتی

 • نقطه اشتعال 
 • تقطیر اتمسفریک
 • گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره 
 • تعیین نقطه ابری شدن و ریزش
 • تعیین مقدار گوگرد به روش x-ray
 • تشخیص خوردگی تیغه مسی
 • تعیین مقدار خاکستر

آزمایشگاه فراورده های نفتی و روان کننده ها

 • اندازه گیری آب به روش کارل فیشر
 • اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون پتاسیومتری پرکلریک اسید
 • عدد خنثی سازی- روش تیتراسیون پتاسیومتری 

آزمایشگاه نفت خام و فراورده های نفتی مایع

 • اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتیAPI نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر
 • محاسبه میزان اکتان و ستان سوخت ها 
 • محاسبه شاخص ستان در سوخت های حاصل از برج تقطیر

آزمایشگاه هیدروکربن های مایع

 • تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست
 • اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

آزمایشگاه مایعات خنک کننده و ضد زنگ های موتور

 • اندازه گیری pH

آزمایشگاه فراورده های نفتی و مواد قیری

 • تعیین آب به روش تقطیر

تجهیزات پیشرفته
مطابق استاندارد های بین المللی

تعیین عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری

اندازه گیری گرانروی سینماتیک و دینامیک

دستگاه خوردگی تیغه مسی

تقطیر اتمسفریک

تعیین نقطه ریزش و ابری شدن

تعیین نقطه اشتعال و آتشگیری

دستگاه کروماتوگرافی گازی

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای اندازه گیری مواد موجود در بنزین و سایر فرآورده ها مجهز به دستگاه کروماتوگرافی گازی ساخت شرکت AGILENT امریکا مدل hp پلاس با قابلیت آپدیت شدن می باشد و بر اساس استانداردINSO 17268 و ASTM D6729 فعالیت دارد. برای اندازه گیری بنزن، تولوئن، اتیلن بنزن، زایلن، آروماتیک های 9 کربنه یا بیشتر و کل آروماتیک در بنزین نهایی موتور در غلظتهای مختلف از کروماتوگرافی گازی استفاده می شود.اندازه‌گیری مواد افزودنی اکسیژن‌دار به‌ویژه متیل ترشیوبوتیل اتر (MTBE) و همچنین ترکیبات آروماتیک نظیر بنزن , تولوئن, اتیل بنزن و زایلن‌ها (BTEX) در سوخت موتور(بنزین) از لحاظ کنترل کیفیت سوخت و همچنین رعایت قوانین زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردارند . به کمک این دستگاه با تزریق مقدار کمی از نمونه، می توان ترکیبات تشکیل دهنده آن را براحتی شناسایی نمود و میزان درصد و غلظت ترکیبات سازنده آزمونه را محاسبه کرد. این دستگاه مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای (FID) جهت شناسایی کمی و کیفی هیدروکربن های سبک و سنگین در حد ppm می باشد.همچنین ستون غیر قطبی تعبیه شده در این دستگاه مناسب تشخیص مواد هیدروکربنی می باشد.

دستگاه تست اندازه گیری گوگرد کل

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای تعیین میزان گوگرد کل فرآورده های نفتی و سوخت ها مجهز به دستگاه تست اندازه گیری گوگرد به روش طیف سنجی پرتو ایکس با پاشندگی انرژی ساخت شرکت TANAKA ژاپن مدل RX-360SH می باشد که دارای رنج اندازه گیری 15-60,000ppm و جزو پیشرفته- ترین دستگاه های اندازه گیری گوگردکل است و با توجه به استانداردهای INSO 8402 و ASTM D4294 فعالیت دارد. آگاهی از میزان گوگردكل موجود در مواد و محصولات نفتي كه بصورت تركيبات هيدروژن (سولفوره ، مركپتان ،...)برای اهداف تولید و فرآوری و اطلاع از میزان غلظت گوگردکل بعنوان شاخص اساسي براي كيفيت و اهداف عملياتي بويژه خوردگي، قوانين منطقه اي و همچنن قوانين زيست محيطي اهمیت دارد.

دستگاه تعیین میزان مرکاپتان

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای تعیین میزان تیول مرکاپتان فرآورده های نفتی و سوخت ها مجهز به دستگاه تست گوگرد به روش پتاسیومتری ساخت شرکت KEM ژاپن مدل AT-710 می باشد این دستگاه دارای رنج اندازه گیری2000 - تا 2000+ میلی ولت (قابلیت اندازه گیری ppm 1000-30)مرکاپتان ها نوعی از سولفیدهای آلی هستند که به ‌طور گسترده در محصولات نفتی وجود دارند و اغلب موجب کاهش کیفیت محصول نهایی آن‌ها می شوند. وجود ترکیبات گوگردی و مرکاپتان‌ها در برش های نفتی موجب آلودگی محیط زیست ودر خطوط انتقال و مخازن نگهداری،باعث خوردگی می شود.مرکاپتان بعنوان عامل بوي بد و عامل ترش بودن محصول شناخته شده است. در نتیجه حذف ترکیبات سولفوره از هیدروکربن های نفتی که در صنایع نفت و گاز به عملیات شیرین سازی مشهور است، ضروری می باشد. علاوه بر این، بدلیل تأثير بر روي كاتاليست باید از مقدار آن در فرآورده های نفتی مطلع بود و این امکان با دستگاه معرفی شده انجام می پذیرد.


Spa & Wellness Area
 • Home
 • معرفی مجتمع آزمایشگاهی