Laboratory
Siraf Petro Azma

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف  با در نظر گرفتن کلیه استاندارد های بروز، تجهیز نمودن آزمایشگاه با دستگاه های پیشرفته و مدرن از معتبر ترین کمپانی ها، در راستای تامین نیاز تولید کنندگان و فعالان صنعت نفت، ایجاد بستر مناسب برای ورود و فعالیت در حوزه ی بخش خصوصی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین افزایش ظرفیت های کارآفرینی و خدمات آزمون ،درسال1397در اداره ثبت شرکت ها به شماره 64451 ثبت گردید. این واحد با انگیزه اجرای هرچه تمام اهداف خود ،با رویکرد توسعه بخش های نظارتی، با بهره گیری از دانش فنی و تجارب مهندسین و کارشناسان داخلی و رعایت کلیه استاندارد های کیفی ،موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران شده است .

اکنون این واحد در لیست آزمایشگاه های مجاز نفتی مورد تایید دفتر نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور می باشد.

امید است با تلاش و تعهد بتوانیم قدمی در جهت افزایش کیفیت انواع فرآورده های نفتی را داشته و نیاز کشور را در زمینه انواع آزمون ها و تعیین ماهیت و کیفیت فرآورده های نفتی برآورده سازیم .

  • Home