اندازه گیری عدد قلیایی

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D2896 آزمون تعیین عدد بازی فراورده های نفتی را انجام می دهد. در روش اندازه گیری TBN با استفاده از پتانسیومتر، نمونه روغن در حلال مناسب حل میشود و سپس با استفاده از پرکلریک اسید، تیتراسیون انجام میگیرد.
عدد قلیایی یکی از پارامترهای مهم قابل اندازه گیری در روغن موتور  و سایر روان کننده ها می باشد. يكي از مشكلاتي كه عمر موتورهاي ديزل را كوتاه و زمان بهره برداري از آنها را محدود مي نمايد، وجود اسيدهاست. اسيدها عمدتا از واكنش تركيبات گوگردي موجود در سوخت هاي ديزل بوجود مي آيند. براي مقابله با خاصيت اسيدي روغن و … ، مقداري مواد قليايي ( بازي ) به روغن اضافه مي شود تا با خنثي كردن اسيدها ، عمر روغن را بالا ببرند . علاوه بر مواد قليايي كه براي مبارزه با اسيدهاي توليد شده در موتور به روغن افزوده مي شوند ، مجموعه مواد ديگري نيز براي بهبود و بدست آوردن توانايي هاي ديگري به روغن اضافه مي شوند كه تقريبا از همان خانواده افزودني هاي ضد اسيد هستند. از اين رو اندازه گيري خاصيت ضد اسيدي روغن، بصورت جداگانه و خالص مشكل است . به همين دليل مجموعه خاصيت بازي روغن را اندازه گيري كرده به آن  Total  Base  Number  يا به اختصار  ( TBN ) مي گويند . عددي كه بعنوان TBN  روغن شناخته مي شود ، برابر خاصيت قليايي معادل و برابر خاصيت قليايي ميلي گرم (KOH) بر گرم است .

پاسخی بگذارید