تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D4294 آزمون تعیین  مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورانس را انجام می دهد. گاز طبیعی و نفت، مهمترین ذخایر گوگرد در جهان امروز به شمار می‌آیند. از این منابع، گاز طبیعی به همراه گاز ترش یا سولفید هیدروژن گازی استخراج شده و گوگرد آزاد بعنوان محصول همراه بازیابی می‌گردد.

شایان ذکر  است  وجود ترکیبات گوگرددار در مواد نفتی قابلیت خورندگی آنها و صدمه زدن به تجهیزات توزیع است بطور  مثال وجود گوگرد بيشتر از حد استاندارد در سوخت باعث وارد آمدن خسارتهای زيادی به موتورمی شود.

بنابراين با کنترل مقدار گوگرد (سولفور) سوخت مصرفی، که صرفا با انجام تست در آزمايشگاه امکان پذير است و از وارد آمدن خسارت به ماشين آلات و دستگاه ها، کاهش طول عمر روغن موتور مصرفی و آلودگی هوا جلوگيری می شود. دستگاه تعیین میزان سولفور – سولفور آنالایزر – دستگاهی جهت اندازه گیری سولفور یا همان گوگرد مواد نفتی از جمله گازوییل و مازوت و بنزین می باشد.

پاسخی بگذارید

  • خانه
  • آموزش
  • تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی