تشخیص خوردگی تیغه مسی

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D130 آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی فراورده های نفتی را انجام می دهد.

ازآنجائيکه خوردگي موجب مشکلات اقتصادي، ايمني  و ضايعات، کاهش راندمان، اتلاف محصولات، آلودگي محصولات و…..مي شود، ارزيابي خوردگي  و خسارات حاصل از آن اهميت زيادي دارد. با توجه به اینکه، تهيه و يا کاربرد فرآورده هاي نفتي بواسطه وجود بعضي مواد شيميايي وهمچنين بالا بودن فشار و درجه حرارت، خوردگي هايي را در روي سطح دستگاههاي پالايش و يا موتورها ايجاد مي کند. ازجمله روشهاي کنترل خوردگي ميتوان به حفاظت کاتدي، حفاظت آندي، استفاده ازپوششهاي فلزي، آلي و معدني اشاره کرد. مس وآلياژهاي آن داراي کاربرد وسيعي براي لوله کشي، لوله هاي مبدلهاي حرارتي و صفحه لوله ها، سخت افزارها، تانکها و… مي باشند.

بنابراين دانستن خوردگي مس در محيط هاي مختلف براي ما مفيد خواهد بود. همچنين مس تنها فلزي است که درمقابل خوردگي هاي مختلف ازخود تغيير رنگ نشان مي دهد.

پاسخی بگذارید