اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) به روش پتاسیومتری

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D3227 اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) به روش پتاسیومتری را انجام می دهد.

مرکاپتان‌ها نوعی از سولفید‌های آلی هستند که بطور گسترده‌ای در محصولات نفت و گاز وجود دارند و اغلب موجب کاهش کیفیت محصول نهایی آن‌ها می‌شوند؛ ترکیبی که دارای یک گروه عاملی به شکل (-SH) است و خواص آن‌ها شباهت زیادی به ترکیبات جیوه دارد.

حذف ترکیبات سولفوره از هیدروکربن های نفتی که در صنایع نفت و گاز به عملیات شیرین سازی مشهور است، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

پاسخی بگذارید

  • خانه
  • آموزش
  • اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) به روش پتاسیومتری