اندازه گیری بنزن، تولوئن و زایلن در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D6729 اندازه گیری بنزن، تولوئن و زایلن در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی را انجام می دهد.

اندازه‌گیری مواد افزودنی اکسیژن‌دار به‌ویژه متیل ترسیوبوتیل اتر (MTBE) و همچنین ترکیبات آروماتیک نظیر بنزن, تولوئن, اتیل بنزن و زایلن‌ها (BTEX) در سوخت موتور (بنزین) از لحاظ کنترل کیفیت سوخت و همچنین رعایت قوانین زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

برای اندازه گیری بنزن، تولوئن ،اتیلن بنزن، زایلن، آروماتیک های 9 کربنه یا بیشتر و کل آروماتیک در بنزین نهایی موتور در غلظت های مختلف از کروماتوگافی گازی استفاده می شود.

پاسخی بگذارید

  • خانه
  • آموزش
  • اندازه گیری بنزن، تولوئن و زایلن در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی