مشخصات دوره

هدف

آشنایی با انواع روغن های مورد استفاده در صنعت و خودروها،فرایند تولید و افزودنی ها، ویژگی های مطلوب و بیان استاندارد های لازم به همراه شرح عملی آزمون ها

مدت برگزاری دوره

16 ساعت در دو روز کاری

تاریخ برگزاری

11 و 12 مرداد ماه 1399

 شهریه 

2,000,000 تومان

پیشنیاز

روانکارها

مشاوره 

09352170580

 

همراه با شرح عملی آزمون ها

ثبت نام

سرفصلها

- آشنایی با روغن های صنعتی و کاربرد آنها

-طبقه بندی روغن صنعتی بر اساس استاندارد

-روغن هیدرولیک و انواع آن

-روغن کمپرسور ، سطح کیفی و انتخاب روغن مناسب

-روغن توربین، وظیفه و خواص روغن توربین

-روغن ترانسفورماتور، انواع و مشخصات مهم روغن ترانسفورماتور مطلوب

-روغن دنده و گیربکس وطبقه بندی آن

-روغن موتور و عوامل مؤثر درانتخاب روغن موتورمناسب

-بیان انواع روغن موتور و استاندارد سطح کیفی آن