گاز مایع (LPG)

گاز مایع (LPG) ترکیب دو هیدروکربن سه کربنه (پروپان) و چهار کربنه (نرمال و ایزوبوتان) با نسبت های مختلف است. گاز مایع به عنوان یکی از محصولات اصلی و ارزشمند پالایشگاه های نفت خام و گاز غنی محسوب می شود. این فراورده ی هیدروکربوری ارزشمند دارای کاربردهای مختلفی است از جمله به عنوان سوخت در مصارف خانگی، تجاری و صنعتی، حمل و نقل و همچنین به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی در واحدهای کراکر با بخار مورد استفاده قرار می ­گیرد.

مصارف خانگی (گرمایش و پخت و پز) با 49 درصد سهم قابل توجهی از مصرف گاز مایع را به خود اختصاص داده است. چین، هند و ایالات متحده سه کشور برتر در میزان مصرف LPG در بخش مصارف خانگی می باشند. صنعت پتروشیمی 23.5 درصد از گاز مایع تولیدی در دنیا را به عنوان خوراک مورد استفاده قرار می دهد. سایر مصارف صنعتی، سوخت خودرو و خوراک بنزین نیز هر کدام به ترتیب با 12، 9 و 6 درصد از گاز مایع تولیدی در دنیا را مصرف می­ نمایند.

گاز مایع فاقد رنگ و بو است و عمدتا به چهار صورت زیر در بازار عرضه می شود:

  • پروپان تجاری

  • بوتان تجاری

  • مخلوط پروپان و بوتان تجاری

  • پروپان ویژه

منطقه خاورمیانه و ایالات متحده به ترتیب در رتبه اول و دوم تولید و صادرات گاز مایع در دنیا قرار دارند. ایالات متحده آمریکا در سال 2015 بیش از 20 میلیون تن گاز مایع به کشورها و مناطق مختلف دنیا صادر کرده است که در سال 2018 به 35 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که صادرات خاورمیانه طی سال ­های گذشته تغییرات زیادی نداشته است و در سال 2011، 34 میلیون تن برآورده شده است و پیش بینی می شود که در سال 2020 مجموع صادرات این منطقه به 38 میلیون تن برسد.