تجهیزات آزمایشگاه پتروآزمای سیراف

 

کروماتوگرافی گازی (GC)

مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های جداسازی، روش‌های کروماتوگرافی هستند که در آن اجزای یک آنالیت بر مبنای جدایش فیزیکی و طی توزیع در دو فاز ساکن و متحرک، جدا می‌شوند؛ در میان انواع روش‌های کروماتوگرافی، کروماتوگرافی گازی (GC) یک ابزار قدرتمند و پرکاربرد برای جدا کردن اجزای یک مخلوط پیچیده طی فرایند جذب و حلالیت است. که شامل بخش‌های مختلفی است ، از آن جمله می‌توان به گاز حامل، سیستم تزریق، ستون، آون ستون، آشکارساز و پردازشگر داده اشاره کرد.قلب GC ستون کروماتوگرافی است که در برگیرنده فاز ساکن بوده و به صورت مداوم توسط فاز متحرک پالایش می‌شود. فرایند کروماتوگرافی گازی در ستون اتفاق می‌افتد؛ نمونه به سیستم تزریق وارد می‌شود و اگر نیاز باشد به فاز گازی تبدیل شده و سپس با کمک فاز متحرک به ستون منتقل می‌شود. در ستون جزءبندی بر اساس حل‌شوندگی اجزا در فاز ساکن اتفاق می‌افتد؛ فشار بخار بالاتر یک جزء نشان‌دهنده سهم بیشتر آن در فاز متحرک است که از خلال ستون سریع‌تر حرکت می‌کند. بر این اساس و به صورت ایده‌آل، اجزای آنالیت، ستون را در زمان‌های متفاوتی ترک می‌کنند و به آشکارساز می‌رسند که به دنبال آن، سیگنال‌های تقویت شده و خروجی کمّی حاصل از فرایند جداسازی اجزا گزارش می‌شود.

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای اندازه گیری مواد موجود در بنزین و سایر فرآورده ها مجهز به دستگاه کروماتوگرافی گازی ساخت شرکت AGILENT امریکا مدل hp پلاس با قابلیت آپدیت شدن می باشد و بر اساس استانداردINSO 17268 و ASTM D6729 فعالیت دارد.

اندازه گیری گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره در دو دمای 40 و 100درجه سانتیگراد و محاسبه گرانروی دینامیک

گرانروي يک سيال مقاومت آن در برابر حرکت مي باشد و خاصيتي است که سيال به واسطه آن در مقابل تنش برشي مقاومت مي کند. نسبت تنش برشي به گراديان سرعت يک مايع گرانروي ديناميک ناميده مي شود که مقاومت در برابر جريان يا تغيير شکل مايع است. مقاومت در برابر جريان يک مايع تحت نيروي گرانش، گرانروي سينماتيک ناميده مي شود
هدف از این آزمون تعيين گرانروي كنيماتيك فرآورده هاي نفتي مايع شفاف و تيره مي باشد كه  بوسيله زمان جريان حجم مايع ، تحت نيروي جاذبه در يك ويسكومتر نوع موئينه شيشه اي كاليبره شده، اندازه گيري مي شود. گرانروي ديناميك از حاصلضرب گرانروي كنيماتيك اندازه گيري شده در چگالي مايع بدست مي آيد.
بسياري از محصولات نفتي و برخي از مواد غير نفتي به عنوان روغن هاي روان کننده به کار برده مي شوند و عملکرد درست دستگاه، بستگي به مناسب بودن مايعي که استفاده مي شود، دارد. هر چه گرانروي روغني که به منظور روان کاري به کار مي رود زيادتر باشد، عمل روان کاري مطمئن تر خواهد بود. البته روغن روان کاري بايد داراي گرانروي معيني باشد زيرا اگر روغن خيلي سبک وروان باشد احتمال انفجار خواهد داشت و اگر خيلي سنگين باشد مقداري از آن از بين مي رود. گرانروي بسياري از سوختهاي نفتي براي تخمين شرايط بهينه ذخيره سازي و عملياتي، مهم مي باشد. گرانروي نفت از نظر حرکت و جريان آن در خطوط لوله اهميت دارد. با افزايش فشار و دما مقدار گرانروي نفت کاهش مي يابد. وجود گازهاي حل شده در نفت خام موجب کاهش گرانروي مي شود و نتيجه اين کاهش، آسان شدن جريان آن در خطوط لوله است.
در آزمایشگاه پتروآزمای سیراف بمنظور اندازه گیری گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره و همچنین محاسبه گرانروی دینامیک، از استاندارد ملی INSO198 و استاندارد بین المللی  ASTM D445 استفاده شده و با کمک دقیق ترین تجهیزات روز این آزمون انجام می گیرد.

نقطه ابری شدن Cloud point  و نقطه ریزش pour point

 نقطه ابری شدن در فراورده های نفتی و سوخت های بیودیزل دمایی است که هنگام سرد شدن نمونه اولین و کوچکترین توده قابل مشاهده مانند یک تکه ابر نسبتا سفید یا شیری رنگ نمایان می شود.  برای فراورده های نفتی و سوختهای بیودیزل ، نقطه ابری شدن فراورده های نفتی ، شاخصی از پایین ترین دمای مطلوب آن برای کاربرد های معین است.

نقطه ریزش کمترین دمایی است که حرکت نمونه تحت شرایط معین مشاهده می شود. نقطه ریزش یک نمونه نفتی شاخصی از کمترین دمای قابل استفاده آن در کاربرد های معین است.

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای تعیین نقطه انجماد فراورده­های نفتی و سوخت های بیودیزل مجهز به دستگاه تست تعیین نقطه ابری شدن و نقطه ریزش می باشد و با توجه به استانداردهای  INSO 5438 و ASTM D2500برای تست ابری شدن و همچنین  استانداردهای  INSO 201 و ASTM D97برای تست ریزش فعالیت دارد.

 

خوردگی تیغه مسی

خوردگي عبارت از انهدام و فساد يا تغيير و دگرگوني  در خواص  و مشخصات مواد (عموما فلزات) به علت واکنش آنها با محيط اطراف است.ازآنجائيکه خوردگي موجب مشکلات اقتصادي، ايمني  و ضايعات، کاهش راندمان، اتلاف محصولات، آلودگي محصولات و…..مي شود، ارزيابي خوردگي  و خسارات حاصل از آن اهميت زيادي دارد. در ضمن تهيه و يا کاربرد فرآورده هاي نفتي بواسطه وجود بعضي مواد شيميايي وهمچنين بالا بودن فشار و درجه حرارت، خوردگي هايي را در روي سطح دستگاههاي پالايش و يا موتورها ايجاد مي کند. ازجمله موادشيميايي عامل خوردگی سولفيدها، اسيد کلريدريک وهمچنين هوا و رطوبت را می توان نام برد. سولفيدها بيشتر از تجزيه مواد آلي گوگرد دار بوجود مي آيند واسيد کلريدريک دراثر هيدروليز نمک هايش حاصل مي شود.

ازینرو، اطلاع از خوردگي مس در محيط هاي مختلف براي ما مفيد خواهد بود. زیرا مس تنها فلزي است که درمقابل خوردگي هاي مختلف ازخود تغيير رنگ نشان مي دهد که در استاندارد برای هر رنگ یک عدد از 1 تا 4 در نظر گرفته شده و بصورت کیفی طبقه بندی شده است.

در آزمایشگاه پتروآزمای سیراف آزمون تعیین خوردگی تیغه مس بر اساس استاندارد بین المللی  ASTM D130  و استاندارد ملی INSO 336 انجام می گیرد